Strength – analiza SWOT

Strength, czyli kolejny odcinek analizy swot. Kilka tygodni temu pisałam o analizie SWOT, jako podstawie do stworzenia skutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, marki lub osoby. Ogólne omówienie narzędzia to z pewnością dobry punkt wyjścia do tego, by zacząć z niego skorzystać. Dla zainteresowanych przygotowałam jednak szczegółową analizę, jego poszczególnych elementów.

Dziś Strenght, czyli mocne strony. Przede wszystkim warto jednak wiedzieć, że rozpoczynając planowanie strategiczne działań w swojej firmie, należałoby zacząć właśnie od takiej analizy. W ogóle analiza swot należy właśnie do zbioru analiz strategicznych.

Mimo tego, że jest na stronie osobny tekst na temat analizy ogólnie, to tu jednak króciutko wprowadzę Cię w samo zagadnienie.

Analiza SWOT

Analiza SWOT to sposób na gruntowne poznanie sytuacji i pozycji przedsiębiorstwa w kontekście czterech obszarów: mocnych stron, słabych stron, zagrożeń i szans.

Przyjmuje się, że czynniki wewnętrzne to mocne i słabe strony firmy, a czynniki zewnętrzne to szanse i zagrożenia.

Możesz przeprowadzić analizę SWOT samodzielnie, a możesz do tego celu skorzystać z pomocy specjalistów zewnętrznych. Czasami to naprawdę dobry kierunek, ponieważ takie osoby z zewnątrz nieco inaczej postrzegają Twoją firmę i są bardziej obiektywne. 

Dlatego bez owijania w bawełnę wskażą Ci zagrożenia zewnętrzne czy słabe strony firmy od wewnątrz. Wadą analizy swot prowadzonej samodzielnie jest właśnie to, że możesz nie być obiektywny/obiektywna, a przez to nie wykorzystasz potencjału, jaki wiąże się z dobrze i gruntownie przeprowadzoną analizą SWOT.

Analiza SWOT czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

Szanse i zagrożenia firmy postrzegane jako czynniki zewnętrzne to okoliczności, które mogą sprzyjać rozwojowi Twojej firmy lub stanowić dla tego rozwoju utrudnienie. Przykłady zagrożeń podam w tekście, który będzie im przeznaczony. Zagrożenia odnoszą się między innymi do konkurencji oraz sytuacji prawno – gospodarczo – kulturalnej w kraju.

Słabe strony analiza swot

Słabe strony natomiast to negatywne czynniki wewnętrzne. Słaba organizacja firmy, złe zarządzanie, czy duża rotacja w zatrudnieniu. To czynniki obiektywne, które faktycznie mają wpływ na Twoje przedsiębiorstwo i nie wolno ich pomijać w swojej analizie swot. 

Analiza SWOT firmy służy wydobyciu mocnych stron, szans, zagrożeń i słabych stron firmy, by pomóc w ekspansji firmy. Pod tym kątem możesz rozpatrywać nie tylko swoje przedsiębiorstwo w całości, ale również poszczególne produkty firmy.

Jest też zmodyfikowana metoda analizy swot – czyli analiza tows, która za punkt wyjścia bierze właśnie szanse i zagrożenia, czyli czynniki zewnętrzne, a nie mocne strony i słabe strony, czyli czynniki wewnętrzne. 

Słabe strony przedsiębiorstwa omówione są w osobnym tekście. Tu skupimy się wyłącznie na mocnych stronach. Zewnętrzne czynniki, czyli szanse i zagrożenia będą omówione jeszcze później.

Przykładowe szanse i zagrożenia to na przykład zwiększony popyt, wzrost popytu (szanse) czy zmiany prawne (zagrożenia). Przykładowe słabe strony to ograniczony proces produkcyjny czy wysoka awaryjność maszyn produkcyjnych – ale, jak wspomniałam, to temat na osobny artykuł.

Analiza SWOT – mocne strony

Mocne strony firmy można rozpatrywać pod różnymi kątami. Ważne jednak, by pamiętać o jednym: muszą to być wewnętrzne zalety czy pozytywne aspekty firmy.

Trzeba uważać, by nie pomylić mocnych stron z szansami. I tak brak lokalnej konkurencji nie jest mocną stroną firmy, to szansa. Natomiast wyjątkowa, specjalistyczna wiedza Twoich pracowników, czy poprawnie wdrożone metodologie zarządzania to już mocna strona. Analiza SWOT firmy musi być przeprowadzona rzetelnie, dlatego warto zwracać uwagę na takie niuanse, przechodząc przez poszczególne etapy analizy swot. 

Podobnie podejdź do tematu, gdy robisz własną, osobistą analizę swot. 

Przeprowadzenie analizy swot powinno się zacząć zawsze od jakiegoś założonego punktu wyjściowego. Możesz za taki przyjąć Twoją sytuację tu i teraz, a nie planowane czy prognozowane zmiany. Zacznij od tego, co faktycznie masz. 

Analiza swot pracowników

Możesz też poprosić pracowników o przygotowanie własnych analiz dla firmy. Po ich otrzymaniu, uzyskane informacje wprowadzasz do wspólnej macierzy swot i możesz znacznie szerzej spojrzeć na swoje przedsiębiorstwo. Z reguły informacje od pracowników różnią się między sobą (czasem nieznacznie, ale zawsze), a to daje znacznie ciekawszą perspektywę. Stworzenie wspólnej macierzy swot jest naprawdę ciekawym, a dla Ciebie bardzo wartościowym ruchem.

Możesz ją zrobić w formie graficznej lub nie. To od Ciebie zależy, jak to przeprowadzisz i jaki sposób będzie dla Ciebie wygodniejszy. Dodatkowo możesz też wykorzystać skalę punktową, która doprecyzuje informacje pozyskane od pracowników. Ważne, by korzystać z jednolitego podejścia – pozwoli Ci ono utrzymać obiektywizm i nie wprowadzi niepotrzebnego zamieszania. Znaczenie ma również krytyczne podejście do informacji, które otrzymasz. Staraj się je zweryfikować i sprawdzić, zanim przyjmiesz je za pewnik. Dzięki temu unikniesz błędnych interpretacji.

Strength – kategorie

Dla ułatwienia prowadzenia analizy podsyłam Ci poniżej kategorie, w których możesz analizować swoje przedsiębiorstwo lub swoją markę. Z każdej kategorii spróbuj wybrać kilka cech, które do Ciebie pasują. W ten sposób uzupełnisz tę rubrykę w sposób wyczerpujący i pełny. Możesz to też potraktować jako przykłady mocnych stron.

Mocne i słabe strony można podzielić na kategorie

Kategorie, w których Twoja marka/firma może być silna i na których należy skupić swoją uwagę:

 • wiedza Twoja i Twoich pracowników;
 • umiejętności Twoje i Twoich pracowników;
 • struktura pracownicza (rotacja, system utrzymania, lojalność pracownicza);
 • logistyka;
 • produkcja;
 • technologia;
 • badania i rozwój (pod względem rozwoju usług lub produktów);
 • sprzedaż;
 • obsługa klienta;
 • finanse firmy;
 • rozwój firmy (pod względem ekspansji);
 • niska rotacja pracowników (duża rotacja pracowników będzie słabym punktem);
 • wysokie kwalifikacje pracowników;
 • zarządzanie.

Jak widać, aspektów, w których należałoby analizować swoją firmę jest wiele.

Im więcej czasu poświęcisz na tę analizę i im dokładniej ją wykonasz, tym więcej wartościowych informacji uzyskasz. Pozwolą Ci one na opracowanie skutecznej strategii, która opiera się na wykorzystaniu mocnych stron.

Strategia Strength

Strategia oparta na mocnych stronach to tylko pierwszy etap tworzenia skutecznej i efektywnej strategii. Pamiętaj, że należy ją zintegrować ze strategią słabych stron, zagrożeń i szans, ale o tym, później.

Strategia strength powinna zakładać maksymalizowanie i rozwijanie mocnych stron oraz ich wykorzystanie dla budowania jeszcze większego potencjału przedsiębiorstwa. To doskonały sposób na zbudowanie solidnej bazy, podstawy, która pozwoli wszechstronnie rozwinąć firmę.

Nie podejmuję tu tematu zagrożeń przedsiębiorstwa i pomijam całkowicie słabe strony przedsiębiorstwa, ponieważ na te tematy miejsce znajdzie się w osobnych tekstach. Tu chcę się skupić wyłącznie na tym, co stanowi siłę Twojej firmy, Twojej marki czy Twojego całego przedsiębiorstwa.

Strategie rozwoju zależne od wyników analizy SWOT

Zależnie od tego, jakie wyniki analizy SWOT uzyskasz, należy opracować nieco inną strategię. Zobacz, jakie opcje masz do wyboru i kiedy je zastosować.

Strategia konkurencyjna

Strategia konkurencyjna stosowana jest wtedy, gdy słabe strony przeważają nad mocnymi, ale za to szanse dominują nad zagrożeniami. Dzięki licznym szansom możesz pokonać słabe strony firmy i wzmocnić jej pozycję na rynku.

Strategia konserwatywna

Strategia konserwatywna jest rozwiązaniem wtedy, gdy Twoje mocne strony firmy przeważają nad słabymi stronami, ale za to wśród czynników zewnętrznych, to zagrożenia dominują nad szansami. Dzięki licznym mocnym stronom możesz wówczas pokonać zagrożenia i ustabilizować firmę.

Strategia agresywna (strategia ofensywna)

Strategię agresywną możesz wykorzystać w momencie, gdy Twoje silne strony oraz szanse dominują nad słabymi stronami i zagrożeniami. Dzięki połączeniu mocnych stron i szans możesz pokonać zagrożenia i wyeliminować słabe strony.

Strategia defensywna

Strategia defensywna sprawdza się gdy słabych stron jest więcej, podobnie jak zagrożeń. To sytuacja bardzo trudna dla firmy, a celem na ten moment powinno być przetrwanie i wzmocnienie silnych stron.

Jak widzisz, analiza SWOT firmy jest ważna i może bardzo pomóc w zaplanowaniu kolejnych działań Twojego przedsiębiorstwa.

Analiza SWOT silne strony – co jeszcze warto wiedzieć

Analizując mocne strony swojej firmy możesz dostrzec jej potencjał, którego być może nie udałoby się zobaczyć bez tego. Często jest tak, że łatwiej dostrzec te słabe strony, ponieważ one rzucają się w oczy i utrudniają funkcjonowanie firmy. To może prowadzić do ignorowania silnych stron. Ich pominięcie utrudnia budowanie stabilnej i wydajnej firmy. Skupiając swoje działania wyłącznie na słabych stronach powodujesz, że silne strony są pomijane i nie wykorzystujesz ich potencjału.

Opierając się na swoich atutach faktycznie musisz dążyć do wyeliminowania słabych stron, by nie osłabiły mocnych stron, ale jednocześnie, mocne strony musisz dodatkowo wzmacniać.

Mocne i słabe strony będą dla Ciebie cenną informacją

Przyjrzenie się swojej firmie w aspekcie jej mocnych i słabych stron może być dla Ciebie naprawdę przełomowym odkryciem.

Zastanów się, jak wykorzystasz ten potencjał? Co zrobisz, by zaczął na Ciebie i dla Ciebie pracować? Co zrobić, by ten potencjał zaczął przynosić zyski finansowe lub wizerunkowe? To pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć. Jeżeli masz z tym problem, zapraszam na konsultacje. Możesz się zgłosić za pośrednictwem maila: kontakt@www.sferacopywritera.pl lub formularza kontaktowego.

Jeżeli wiesz, jak wykorzystać uzyskane dane, brawo! To doskonały pierwszy krok.

Twoja analiza strategiczna swot pomoże Ci w taki sposób zaplanować działania, by były one skuteczniejsze i lepiej wpływały na rozwój Twojej firmy. 

A w następnym tekście przeanalizuję słabe strony. Analiza swot w tym obszarze może być trochę trudna 🙂 W dalszej części pokażę Ci też jak stosować analizę swot na różnych etapach Twojego rozwoju. 

A jakie są silne strony Twojej marki/firmy? Podziel się nimi w komentarzu. Może Twoje odkrycie zainspiruje innych czytelników, a przy okazji Ty możesz pokazać, czym się wyróżniasz na rynku. A możesz nadal nie wiesz, jak zabrać się za własną analizę swot? Daj znać, popracujemy nad tym. Zapraszam! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *