Growth hacking – jak pomaga pozyskiwać nowych Klienów i utrzymywać obecnych. Recenzja książki

GrowGrowth hacking – jak pomaga pozyskiwać nowych Klienów i utrzymywać obecnych Tomasza Dmochowskiego to książka, która wprowadzi Cię w tematykę growth hackingu. Wyjaśni podstawowe pojęcia z nim związane oraz pokaże Ci strategie, które można zastosować we własnej firmie. Jeśli prowadzisz biznes lub interesujesz się marketingiem, to ten tekst jest dla Ciebie. Zagłębmy się w świat technik, które rewolucjonizują sposób, w jaki rośnie Twoja firma i jak utrzymujesz swoją bazę klientów.

Czym jest Growth Hacking?

Growth hacking to strategia marketingowa, która skupia się na szybkim wzroście firmy. Odbywa się to poprzez wykorzystanie kreatywnych, innowacyjnych i często niskobudżetowych metod związanych często z najnowszymi trendami. Głównym celem działań jest właśnie wzrost (sprzedaży, pozyskiwania klientów itp.). Jest to podejście oparte na analizie danych, eksperymentach i ciągłym doskonaleniu procesów w celu maksymalizacji wzrostu firmy. Zwłaszcza w obszarze pozyskiwania klientów. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod marketingowych, ta omawiana często wykorzystuje narzędzia technologiczne i skupia się na szybkim skalowaniu działalności. Musisz wiedzieć, że działania growth hackingu nie wymagają dużego budżetu. 

Kim jest growth hacker?

W tym wstępnym słowie warto jeszcze wyjaśnić kim jest growth hacker? 

Growth hacker to specjalista od strategii marketingowych i technologii, który specjalizuje się w szybkim wzroście firmy poprzez kreatywne wykorzystanie danych, narzędzi internetowych i innowacyjnych metod. Ich celem jest znalezienie skutecznych i efektywnych sposobów na pozyskiwanie klientów, zwiększanie zaangażowania użytkowników oraz budowanie sukcesu biznesowego. Zadaniem growth hackera jest takie planowanie pracy i działań, by realizować założone cele biznesowe. 

Growth hacking – definicja

Growth hacking to proces szybkiego i skutecznego wzrostu firmy poprzez zastosowanie nowatorskich strategii, narzędzi i technologii, takich jak eksperymentowanie, analiza danych oraz ciągłe doskonalenie procesów, w celu pozyskania klientów i utrzymania obecnych.

Tradycyjny marketing a growth hacking – główne różnice

Różnice między growth hackingiem a tradycyjnym marketingiem są jak porównanie sprintu do maratonu. Growth hacking to szybkie, innowacyjne działania, które skupiają się na szybkim pozyskiwaniu i utrzymaniu klientów, podczas gdy klasyczny marketing często jest bardziej stabilny, ale może wymagać długotrwałych działań. Oto główne różnice między tymi podejściami:

Skala i tempo działania

W growth hackingu działania są prowadzone szybko i skalowalnie. Skupia się on na krótkoterminowych inicjatywach, które mogą przynieść natychmiastowe rezultaty.

W tradycyjnym marketingu działania są prowadzone na większą skalę, ale często są bardziej czasochłonne i wymagają długotrwałego planowania i wdrażania.

Kreatywność i eksperymentowanie

Growth hacking opiera się na kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów i eksperymentowaniu z różnymi strategiami marketingowymi, aby znaleźć te, które przynoszą najlepsze rezultaty i przyspieszają generowanie wzrostu. 

Klasyczny marketing często opiera się na sprawdzonych metodach i strategiach, co może ograniczać innowacyjność i kreatywność, a największy wzrost firmy wypracowywany jest na podstawie znanych i łatwych do rozpoznania sposobach rozwijania firmy.

Podejście do danych i analizy

W growth hackingu duży nacisk kładzie się na analizę danych i mierzenie wyników działań, co pozwala szybko dostosowywać strategię w oparciu o rzeczywiste dane. To właśnie warunkuje typowe dla tej metody „hakowanie wzrostu”. Pomóc Ci w tym może chociażby Google Analytics.

W tradycyjnym marketingu analiza danych również odgrywa istotną rolę, ale podejście do niej może być bardziej ograniczone, a dostęp do danych może być mniej natychmiastowy. W tym obszarze również świetnie sprawdza się Google Analytics.

Kwestia kosztów

Growth hacking często polega na wykorzystaniu narzędzi i strategii o niskim koszcie, co pozwala osiągnąć znaczące rezultaty przy ograniczonym budżecie.

Tradycyjny marketing może wymagać większych nakładów finansowych na reklamę i promocję, co może być mniej efektywne przy mniejszych budżetach.

Pamiętaj, że zarówno growth hacking, jak i klasyczny marketing mają swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego podejścia zależy od specyfiki branży, celów biznesowych i dostępnych zasobów. Warto eksperymentować z różnymi strategiami i elastycznie dostosowywać działania w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe.

6 rzeczy odróżniających growth hacking od tradycyjnego marketingu

Odróżnienie growth hackingu od tradycyjnego marketingu można rozważyć pod różnymi kątami. Oto sześć kluczowych różnic między tymi podejściami do działaniach marketingowych.

Skrócony cykl działań marketingowych

W growth hackingu skupiasz się na szybkim testowaniu różnych strategii i taktyk, aby znaleźć te, które przynoszą najlepsze wyniki w możliwie najkrótszym czasie.

W tradycyjnym marketingu cykl działań może być dłuższy i bardziej skomplikowany, z większym naciskiem na planowanie i wdrażanie długoterminowych strategii.

Innowacyjność i kreatywność

Growth hacking zachęca do kreatywnego myślenia i innowacyjnych podejść do pozyskiwania klientów, często wykorzystując niekonwencjonalne metody i narzędzia.

Tradycyjny marketing może być mniej elastyczny i kreatywny, często polegając na sprawdzonych metodach i strategiach.

Metryki sukcesu działań marketingowych

W growth hackingu kluczowe znaczenie mają metryki związane ze wzrostem, takie jak wskaźniki konwersji, tempo przyrostu użytkowników czy wskaźniki zaangażowania. W ich mierzeniu pomoże Ci między innymi Google Analytics.

Tradycyjny marketing tym się różni. Tam metryki sukcesu mogą być bardziej zróżnicowane i obejmować takie wskaźniki jak świadomość marki, lojalność klientów czy udział w rynku.

Znaczenie technologii

Growth hacking często wykorzystuje nowoczesne technologie, narzędzia i platformy internetowe do szybkiego testowania i skalowania strategii marketingowych.

Klasyczny marketing może być mniej zależny od technologii i bardziej opierać się na tradycyjnych kanałach komunikacji, takich jak telewizja, radio czy drukowane materiały reklamowe.

Elastyczność i adaptacyjność

Growth hacking cechuje się elastycznością i zdolnością do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i zachowań klientów.

Klasyczny marketing może być mniej elastyczny i bardziej oporny na zmiany, co może prowadzić do utraty konkurencyjności w dynamicznym środowisku biznesowym.

Kultura eksperymentowania

W growth hackingu istnieje silna kultura eksperymentowania i testowania różnych hipotez, co pozwala szybko określić skuteczność poszczególnych strategii.

W tradycyjnym marketingu eksperymentowanie może być mniej powszechne, a decyzje oparte na intuicji lub doświadczeniu mogą mieć większe znaczenie niż dane empiryczne.

Różnice między growth hackingiem a tradycyjnym marketingiem podkreślają znaczenie elastyczności, kreatywności i szybkości reakcji w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Nie ma jednego najlepszego podejścia, ale umiejętne połączenie różnych strategii może przynieść najlepsze rezultaty.

Doskonalenie produktu według strategii growth hacking

Doskonalenie produktów według strategii growth hackingu to kluczowy element skutecznej działalności biznesowej. Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę.

Słuchanie klienta

Growth hacking zakłada ciągłą interakcję z klientami i śledzenie ich opinii oraz feedbacku.

Analiza danych związanych z zachowaniem klientów może pomóc zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń lub nowych funkcji.

Powtarzalne ulepszanie

Zamiast czekać na doskonały produkt, growth hacking promuje podejście iteracyjne, w którym produkt jest sukcesywnie ulepszany na podstawie feedbacku klientów i danych z rynku. Okazuje się, że taka strategia bardzo dobrze działa i jest doceniana przez klientów. 

Małe, częste zmiany umożliwiają szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów i rynek.

Testowanie A/B

Testowanie A/B to kluczowy element strategii growth hackingu, pozwalający na porównanie skuteczności różnych wersji produktu lub funkcji.

Dzięki testom A/B można szybko określić, które zmiany przynoszą najlepsze wyniki i skoncentrować się na ich dalszym rozwijaniu.

Wykorzystanie danych

Growth hacking opiera się na analizie danych (gromadzonych między innymi dzięki Google Analytics), aby podejmować świadome decyzje dotyczące rozwoju produktu.

Dane dotyczące zachowań użytkowników, wskaźników konwersji czy feedbacku klientów mogą dostarczyć cennych wskazówek dotyczących tego, jak ulepszyć produkt.

Eksperymentowanie

Testowanie nowych pomysłów i funkcji jest kluczowe dla dalszego rozwoju produktu.

Szybkie prototypowanie i testowanie różnych rozwiązań pozwala na szybkie określenie skuteczności nowych pomysłów i unikanie długotrwałego planowania. Jednocześnie szybko pozwala sprawdzić co działa, a co nie działa. To znacznie przyspiesza rozwój firmy i rozwój produktu, ponieważ unika etapu długotrwałej inkubacji i dojrzewania do prezentacji publiczności. 

Doskonalenie produktów według strategii growth hackingu wymaga elastyczności, kreatywności i otwartości na feedback klientów oraz dane z rynku. Nie ma jednego idealnego produktu, ale stałe dążenie do ulepszania i testowania może prowadzić do sukcesu na rynku. A liczne przykłady firm, które stosują growth hacking pokazują, że to naprawdę działa. 

Marketing treści – strategia growth hacking

Marketing treści jest kluczowym elementem strategii growth hacking, który pozwala na zdobycie uwagi klientów i utrzymanie klienta poprzez dostarczanie wartościowych i angażujących treści. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z publikowaniem treści w kontekście strategii growth hacking:

Kreowanie wartościowych treści

Content marketing w strategii growth hacking opiera się na tworzeniu treści, które dostarczają wartości dla odbiorców. Treści te powinny być edukacyjne, inspirujące lub rozrywkowe, aby przyciągać uwagę i budować zaufanie. Oczywiście nie wyklucza to również tego, że od czasu do czasu publikujesz treści sprzedażowe.

Personalizacja treści

Dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań odbiorców jest kluczowe w content marketingu w strategii growth hacking. Personalizacja może obejmować dostosowanie treści do segmentów rynkowych, historii zakupów klientów lub ich zachowań online.

Wykorzystanie różnorodnych formatów

W strategii growth hacking warto eksperymentować z różnorodnymi formatami treści, takimi jak artykuły, infografiki, wideo, podcasty czy interaktywne narzędzia. Różnorodność formatów pozwala dotrzeć do różnych grup odbiorców i utrzymać ich uwagę. To również sprawia, że Twoje treści sprzedażowe mają większy zasięg działania. 

Promocja treści

Tworzenie wartościowych treści to tylko pierwszy krok. Istotne jest także skuteczne ich promowanie, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów. W strategii growth hacking warto wykorzystywać różnorodne kanały promocji, takie jak media społecznościowe, kampanie reklamowe czy współpraca z influencerami. Jest to szczególnie ważne, gdy promujesz konkretnie treści sprzedażowe.

Mierzenie, analizy i optymalizacja

Kluczowym elementem marketingu treści w strategii growth hacking jest ciągłe monitorowanie wyników i analiza efektywności działań. Istotne jest mierzenie wskaźników takich jak liczba odsłon, zaangażowanie czy konwersje, aby identyfikować skuteczne działania i optymalizować je w czasie rzeczywistym.

Marketing treści w strategii growth hacking to nie tylko narzędzie do zdobywania uwagi klientów, ale także sposób budowania długotrwałych relacji z nimi poprzez dostarczanie wartościowych i angażujących treści. Przy odpowiednim podejściu może być skutecznym narzędziem do generowania wzrostu biznesu i pozyskiwania klientów. Warto rozważyć jego wdrożenie w swojej firmie, ponieważ może się okazać prawdziwym game changerem.

Zasada niedoboru – strategia growth hacking

Zasada niedoboru, znana również jako zasada rzadkości, stanowi kluczowy element strategii growth hacking, który ma na celu wywołanie u odbiorców poczucia braku i pilnej potrzeby działania. Oto kilka kluczowych elementów związanych z zasadą niedoboru w kontekście strategii growth hacking, które podniosą Twoje kompetencje marketingowe. 

Tworzenie ograniczonych ofert

Zasada niedoboru polega na oferowaniu produktów lub usług w ograniczonych ilościach lub przez określony czas. Ograniczone oferty wywołują u odbiorców poczucie pilności i zachęcają do szybkiego działania, aby skorzystać z okazji przed jej zakończeniem.

Wykorzystanie limitowanych dostępów

Ograniczenie dostępu do produktów lub usług, na przykład poprzez zapewnienie dostępu tylko dla określonej grupy klientów lub przez zaproszenie, może zwiększyć ich atrakcyjność i wartość percepcyjną. Odbiorcy, którzy mają ograniczony dostęp do danej oferty, często czują się wyróżnieni i bardziej skłonni do skorzystania z niej.

Kreowanie ekskluzywnych doświadczeń

Ograniczenie dostępu do ekskluzywnych wydarzeń, zawartości lub funkcji może sprawić, że odbiorcy będą bardziej zainteresowani i skłonni do zaangażowania się. Ekskluzywne doświadczenia budują poczucie przynależności i prestiżu, co może przyczynić się do lojalności klientów.

Wywoływanie konkurencji

Zasada niedoboru może być wykorzystana do wywołania konkurencji między klientami poprzez np. organizowanie konkursów lub licytacji. Odbiorcy, którzy rywalizują o dostęp do ograniczonych zasobów, często są bardziej skłonni do podejmowania szybkich decyzji i działań.

Kontrola dostępności

Kluczowym elementem zasady niedoboru jest kontrola dostępności produktów lub usług. Ograniczenie ich dostępności do konkretnych kanałów dystrybucji lub określonych terminów może zwiększyć ich atrakcyjność i skutecznie wywołać u odbiorców poczucie pilności.

Zasada niedoboru stanowi skuteczną strategię w strategii growth hacking, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty, pobudzenia popytu i generowania wzrostu biznesu poprzez wywołanie u odbiorców poczucia braku i pilnej potrzeby działania. Jednak jej skuteczność zależy od odpowiedniego wykorzystania i zrozumienia potrzeb i zachowań klientów.

5 strategii growth hacking, które możesz wdrożyć już dziś

Istnieje pięć stosunkowo prostych strategii growth hackingu, które możesz wykorzystać w swoich działaniach marketingowych praktycznie już dziś. Systematyczne testowanie oraz podejmowanie tych działań zwiększy Twoje kompetencje marketingowe, nawet jeżeli w efekcie okaże się, że strategie growth hackingu do Ciebie nie przemawiają i nie są dla Ciebie odpowiednie. 

Wykorzystaj marketing wirusowy

Marketing wirusowy polega na tworzeniu treści lub kampanii, które mają potencjał do szybkiego rozprzestrzeniania się w sieci poprzez udostępnianie i rekomendacje użytkowników. Może to być np. ciekawa akcja, zabawny filmik lub kontrowersyjny artykuł, który wzbudzi duże zainteresowanie i skłoni użytkowników do dzielenia się nim dalej.

Buduj społeczność wokół marki

Tworzenie zaangażowanej społeczności wokół swojej marki może przyczynić się do wzrostu lojalności klientów i generowania darmowej promocji. Pamiętaj o budowaniu relacji z klientami, angażowaniu ich w dyskusje i reagowaniu na ich opinie i sugestie. W ten sposób możesz zyskać silny, lojalny krąg odbiorców, którzy będą chętnie promować Twoją markę.

Stosuj techniki SEO

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) może przyczynić się do zwiększenia widoczności Twojej strony internetowej w wynikach wyszukiwania, co może przekładać się na większy ruch i większą liczbę potencjalnych klientów. Zadbaj o optymalizację treści (SEO tekstów), budowę linków oraz optymalizację techniczną strony, aby poprawić jej pozycję w wyszukiwarkach.

Wykorzystaj influencerów

Współpraca z influencerami może być skutecznym sposobem na dotarcie do nowych grup odbiorców i budowanie zaufania do marki. Wybierz influencerów, którzy pasują do Twojej branży i mają autentyczny wpływ na swoją publiczność. Pamiętaj o zrozumieniu ich wartości i celów, aby stworzyć autentyczną i skuteczną współpracę.

Testuj, rób analizy i mierz wyniki

Kluczowym elementem strategii growth hacking jest ciągłe testowanie różnych działań i śledzenie ich skuteczności. Korzystaj z narzędzi analitycznych, aby monitorować ruch na swojej stronie internetowej, zaangażowanie w mediach społecznościowych i konwersje. Na podstawie zebranych danych możesz dokonywać optymalizacji i dostosowywać swoje działania, aby osiągać lepsze rezultaty.

Wdrożenie tych pięciu strategii growth hacking może przynieść wymierne korzyści dla Twojego biznesu, przyspieszając jego rozwój i zwiększając jego efektywność. 

Jak wdrożyć growth hacking w swojej firmie?

Wdrożenie strategii growth hackingu w firmie może być procesem ekscytującym i innowacyjnym, ale wymaga starannego planowania i strategii. Oto kilka kroków, które pomogą Ci rozpocząć tę podróż i skutecznie wdrożyć growth hacking w swojej firmie:

Zdefiniuj cele biznesowe i wskaźniki sukcesu

Pierwszym krokiem w wdrażaniu growth hackingu w firmie jest określenie klarownych celów biznesowych, które chcesz osiągnąć za pomocą tej strategii. Czy chcesz zwiększyć liczbę klientów, poprawić retencję, czy może zwiększyć wartość życia klienta? Następnie określ konkretne wskaźniki sukcesu, które pozwolą Ci monitorować postępy i efektywność działań.

Zbuduj zespół growth hackingu

Wdrażanie strategii growth hackingu wymaga zaangażowania różnych kompetencji i umiejętności. Zbuduj zatem zespół składający się z osób o różnych specjalizacjach, takich jak marketing, analityka danych, programowanie i projektowanie. Zapewnij im odpowiednie narzędzia i wsparcie, aby mogli skutecznie realizować swoje zadania. Taki zespół growth hackerów przyspieszy Twoje działania i szybciej zbliży Cię do wyników.

Wykorzystaj narzędzia i technologie

Wybierz odpowiednie narzędzia i technologie, które ułatwią Ci analizę danych, automatyzację procesów i testowanie różnych działań. Narzędzia do analizy danych, CRM, narzędzia do automatyzacji marketingu oraz platformy do testowania A/B to tylko niektóre z opcji, które warto rozważyć.

Testuj i mierz wyniki

Kluczowym elementem wdrażania growth hackingu jest ciągłe testowanie różnych działań i śledzenie ich skuteczności. Przeprowadzaj eksperymenty, analizuj dane i ucz się na błędach. Korzystaj z narzędzi analitycznych lub skryptów śledzących, aby monitorować wskaźniki sukcesu i dostosowywać swoje działania w oparciu o zebrane informacje.

Bądź elastyczny i otwarty na zmiany

Growth marketing to proces dynamiczny, który wymaga elastyczności i otwartości na zmiany. Ty, jako growth hacker bądź gotowy na eksperymentowanie, adaptację i iteracyjne doskonalenie swoich działań. Nie bój się porażek – traktuj je jako cenne lekcje i szanse na naukę i rozwój.

Wdrażanie growth hackingu w firmie może być wymagającym, ale bardzo satysfakcjonującym procesem. Pamiętaj o konsekwencji, zaangażowaniu i ciągłym dążeniu do doskonalenia, a efekty niebawem się pojawią!

Growth hacking – przykłady i krótkie case studies

Temat growth hackingu najlepiej analizować na konkretnych przykładach. Dlatego przygotowałam dla Ciebie trzy przykłady firm z zagranicy i z Polski, które z powodzeniem stosują growth hacker marketing i odnoszą w swojej niszy sukcesy. 

Żadna definicja growth hacking ani teorie o marketingu internetowym czy content marketingu nie dadzą Ci tak wiele inspiracji, jak przeanalizowanie konkretnych przykładów. Znajdziesz je poniżej. 

Firmy zagraniczne

Dropbox

Dropbox wykorzystał strategię growth hackingu, oferując użytkownikom darmową pojemność na przechowywanie danych w zamian za zaproszenie nowych użytkowników. Każdy nowy użytkownik, który zarejestrował się za pomocą zaproszenia, otrzymywał dodatkową pojemność na swoje konto, a osoba, która poleciła Dropbox, również zyskiwała dodatkową pojemność. Ta strategia spowodowała lawinowy wzrost liczby użytkowników i przyczyniła się do sukcesu Dropboxu. A program lojalnościowy zachęcał do promowania usługi.

Airbnb

Airbnb wykorzystał growth hacking, oferując nowym użytkownikom zachęty do rejestracji, a także zachęcając istniejących użytkowników do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi. Poprzez program poleceń i zachęty do aktywnego udziału w społeczności Airbnb, firma zwiększyła swoją bazę użytkowników i zbudowała silną markę opartą na zaufaniu i rekomendacjach.

Uber

Uber stosuje różne strategie growth hackingu, aby przyciągnąć nowych kierowców i pasażerów. Poprzez programy poleceń, promocje dla nowych użytkowników oraz stałe aktualizacje i ulepszenia aplikacji, Uber zyskał popularność i zaufanie użytkowników na całym świecie.

Firmy z Polski

DocPlanner

DocPlanner, platforma umożliwiająca umawianie wizyt lekarskich online. Wykorzystuje strategię growth hackingu, oferując użytkownikom wygodę i łatwość w umawianiu wizyt u lekarzy. Poprzez kampanie marketingowe w mediach społecznościowych, programy poleceń oraz współpracę z lekarzami i placówkami medycznymi, DocPlanner stał się liderem na rynku usług medycznych online w Polsce.

Allegro

Allegro, największy polski portal aukcyjny, wykorzystuje strategie growth hackingu, oferując użytkownikom szeroki wybór produktów, konkurencyjne ceny i szybką dostawę. Poprzez programy lojalnościowe, promocje i kampanie reklamowe, Allegro przyciąga nowych klientów i utrzymuje swoją pozycję lidera na polskim rynku e-commerce.

Brainly

Platforma edukacyjna, umożliwiająca uczniom dzielenie się wiedzą i rozwiązywanie problemów związanych z nauką. Wykorzystuje strategię growth hackingu, angażując użytkowników w tworzenie treści i udzielanie pomocy innym uczniom. Poprzez programy nagradzania aktywnych użytkowników, promocje dla nowych użytkowników oraz integrację z innymi platformami edukacyjnymi, Brainly zyskał popularność i zaufanie wśród uczniów i nauczycieli w Polsce.

Te przykłady pokazują, jak różne firmy wykorzystują strategie growth hackingu, aby przyciągnąć klientów i rozwijać swoje biznesy. Dzięki innowacyjnym podejściom i kreatywnym strategiom marketingowym, te firmy odniosły sukces i zyskały silną pozycję na rynku.

Co to jest growth hacking i jak może Ci pomóc osiągnąć sukces? Podsumowanie

Growth hacking to nie tylko strategia marketingowa, to sposób myślenia i podejście do budowania biznesu. To kreatywne wykorzystanie danych, narzędzi i technologii w celu szybkiego wzrostu i skalowania firmy. Dzięki growth hackingowi, nawet małe startupy mogą konkurować z dużymi korporacjami i osiągnąć sukces na rynku. Trzeba jednak orientować się w nowinkach technologicznych i systemach informatycznych, które wspierają te działania.

Kluczową cechą growth hackingu jest jego skoncentrowanie się na szybkim testowaniu i iterowaniu różnych strategii. Chodzi o to, by znaleźć te, które naprawdę działają. Nie chodzi tylko o zdobycie klientów, ale także o utrzymanie ich i zbudowanie lojalności wobec marki. Osoba, która zajmuje się takim działanie bywa nazywana growth hackerem.

Dzięki growth hackingowi możesz skutecznie pozyskiwać nowych klientów, zwiększać ich zaangażowanie oraz zyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku. To podejście pozwala ciągle rozwijać swój biznes i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

Warto zrozumieć, że growth hacking marketing nie jest magicznym rozwiązaniem, które zapewni sukces natychmiastowo. Wymaga to pracy, kreatywności i ciągłego uczenia się. Musisz zwracać uwagę na wiele zmiennych i pozyskiwane w czasie działań informacje. Jednak jeśli podejdziesz do tego z zaangażowaniem i determinacją, growth hacking może stać się potężnym narzędziem w Twoim arsenale biznesowym.

Dlatego też, jeśli chcesz osiągnąć sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu, warto zapoznać się z podstawami growth hackingu i zacząć eksperymentować z różnymi strategiami. W ten sposób możesz odkryć swoją własną ścieżkę do sukcesu i zbudować trwałą i opłacalną firmę. Oczywiście równolegle warto rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe. 

Growth hacking – jak pomaga pozyskiwać nowych klienów i utrzymywać obecnych – o książce

Powyższe informacje mogłam Ci zebrać i przekazać, dzięki książce pt. Growth hacking – jak pomaga pozyskiwać nowych klientów i utrzymywać obecnych. 

Jej autorem jest Tomasz Dmochowski, który sam o sobie mówi, że jest pasjonatem AI i marketingu. Wspiera innych przedsiębiorców w ich biznesie poprzez opracowywanie lejków sprzedażowych czy strategii. 

Książka została wydana nakładem Wydawnictwa OnePress.

Napisana jest prostym i zrozumiałym językiem. Pokazuje, jak wykorzystać omawianą strategię we własnym biznesie, jak korzystać z analityki i wejść na pozycję hackera wzrostu. 

Mam jednak wrażenie, że przy tworzeniu tej książki duży udział miała sztuczna inteligencja. Niektóre zagadnienia poruszone zostały mocno pobieżnie, co powoduje, że trudno jest je przenieść do swojej działalności. Ogólnikowe wyjaśnienia zastosowane w niektórych miejscach nie wnoszą za wiele wiedzy. 

Przydatność książki

Jeżeli jednak nigdy wcześniej nie miałaś/nie miałeś do czynienia z growth hackingiem, to musisz wiedzieć, że ta książka Ci się przyda. Otwiera oczy na wiele zagadnień, w wielu punktach jest naprawdę inspirująca i motywująca do działania. Pokazuje, co należy poprawić w swojej firmie, by działać skutecznie i dać sobie w ogóle szansę na skalowanie. 

Pokazanie growth hackera jako eksperymentatora i odkrywcy z pewnością zmobilizuje wielu marketingowców. Szczególnie tych, którzy odkrywanie i uczenie się mają na szczycie swoich talentów Gallupa. Autor pokazuje growth hacki, które mogą Ci pomóc w Twoim marketingu internetowym. Jeżeli chcesz zostać w przyszłości znanym i rozpoznawalnym growth hackerem to ta książka stanowi świetny fundament.

Opisane i omówione w książce strategie możesz stosować na swoim blogu, w mediach społecznościowych czy na landing pages. Na pewno dzięki nim wzrośnie liczba użytkowników, którzy odwiedzają Twoją stronę czy czytają Twoje maile. Pokazanie w książce firm, wielu pierwszych firm, które zastosowały takie rozwiązanie jest dodatkową inspiracją do spróbowania swoich sił w hacking growth.

A jeżeli temat Cię zainteresował, to przeanalizuj sobie dodatkowo działania Ryan Holiday. Czy działania Hotmaila, który dodawał do maili PS o treści „I love you”.

Sfera Copywritera
Latest posts by Sfera Copywritera (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *